Publikováno: 25-01-2004
Autor: ing. Jiří Fencl, Martin Hanák

Standardizace Shotokan kata a řízených forem kumite pro soutěže v roce 2004

Na základě usnesení rady a komise instruktorů Českého svazu karate JKA ze dne 11.1.2004, bylo pro soutěžní sezonu 2004 rozhodnuto o úpravách forem kata a kumite takto:

a) provádění forem kata bude respektováno podle standardizace JKA WF.
Upozorňujeme na důležité body:

Musubi dači – Shizentai

z pozice musubi dači do Shizentai při povelu YOI se přechází ukročením L nohy v levo a P nohy v pravo. Obrácený postu je stejný . L noha se přisune na střed a P noha se přisune na střed.

Heian Shodan - počet technik 21

technika č.4 – tettsui uči – pásmo jodan, nutno provést stažení do postoje renodži dači a zpět do zenkucu dači.
techniky 7,8,9 – otevření dlaně při bloku v okamžiku pohybu vpřed

Heian Nidan - počet technik 26

techniky 6,7,8 na sebe navazují plynule
technika 7 – migi džodan joko mawaši uchi, migi yoko keage
techniky 17, 20 – čudan mae geri

Heian Sandan - počet technik 20

techniky 17, 18 pravá paže při překroku do L zenkucu dači provádí tsukami uke

Heian Yondan - počet technik 27

důležité řádné fázování technik 5,6,7 a 8,9,10
techniky 6,9 – džodan joko mawaši uchi
všechny mae geri pásmo džodan
provádět techniku kakiwake uke synchronně s postojem kokucu dači

Heian Godan - počet technik 23

technika 13 – rychlý přesun bez fumikomi s gedan barai
technika 15 – čudan mikacuki geri
technika 17 – mae kosa dači, pozice těla hanmi

Tekki Shodan - počet technik 29

v překrocích do kiba dači musí být kladeny nohy jedna vedle druhé a nesmí se zvedat a klesat těžiště.
techniky 10,12 jsou pouze pohyby hlavou v patřičném směru bez provádění techniky
techniky 9, 23 – jedna ruka gedan uke , druhá ruka džodan haiwan uke

Bassai Dai - počet technik 42

technika 6 – pravá ruka širokým obloukem od kolena vpravo do úrovně pravého ramena a vpřed s čudan soto ude uke
technika 23 – hasami uči bez hiza geri
technika 24 – čudan oi cuki s jori aši

Jion - počet technik 47

technika 3,8 – čudan mae geri
techniky 18,20,26,28 – v nápřazích nutno otevírat dlaně a s provedením techniky je zavřít
techniky 46,47 – nápřah obou paží výhradně před tělem

Empi - počet technik 37

technika 1 – gedan barai 45 stupňů vpravo
technika 7,8 – gedan barai džodan age cuki
technika 34 – yori aši v kokucu dači
technika 35 – yori aši v sočin dači

Kanku Dai - počet technik 65

technika 2 – plynulý široký kruhový pohyb bez zastavení
techniky 10,11,12 – provádět odděleně, je naprosto jiné časování než Heian Nidan
technika 43 – levé chodidlo celou plochou na zemi
technika 63 – nejdříve obrat a poté stažení paží
technika 64 – nidan geri čudan, džodan
technika 65 – plynulý široký kruhový pohyb bez zastavení

b) provádění řízených forem kumite musí odpovídat soutěžnímu řádu JKA WF. Zejména se jedná o způsob provedení Kihon Ippon kumite a Jiyu Ippon kumite.

mladší žáci, mladší žákyně

eliminace: Kihon Ippon kumite – džodan, čudan, mae geri
od čtvrtfinále (8) Jiyu Ippon kumite – základní forma - džodan, čudan, mae geri

starší žáci

eliminace: Jiyu Ippon kumite – základní forma - džodan, čudan, mae geri
od čtvrtfinále (8) Jiyu kumite – Shobu Ippon

starší žákyně

eliminace: Jiyu Ippon kumite – základní forma - džodan, čudan, mae geri
od čtvrtfinále (8) Jiyu Ippon kumite – volná forma - džodan, čudan, mae geri

dorostenky

eliminace: Jiyu Ippon kumite – volná forma - džodan, čudan, mae geri
od čtvrtfinále (8) Jiyu kumite – Shobu Ippon

ostatní kategorie

Jiyu kumite – Shobu Ippon

Autoři:

ing. Jiří Fencl – vedoucí úseku TMÚ JKA ČR
Martin Hanák – vedoucí úseku STÚ JKA ČR
v Praze 11.1.2004

Download jako pdf (77kb), doc (37kb)

Nahoru