Publikováno: 26-09-2019
Autor: Zbyšek Petržílek

Kumite Camp s R.Aghayevem

Propozice ke stažení: zde.

Postup při registraci:
1. Otevřít úvodní stránku na https://shotokan-events.homecomp.cz
2. Kliknout na "REGISTRACE ZDE"
3. Přihlásit se emailem a heslem
- pokud uživatel není zaregistrovaný, kliknout na "zaregistrujte se"
- vyplnit uživatelské údaje
- stisknout "Registrovat"
4. Vybrat jestli uživatel chce na kumite kemp registrovat sebe nebo někoho jiného
5. Vyplnit údaje, nezapomenout vybrat stát.
6. Stisknout "Registrovat"

Pokud se nemůžete zaregistrovat, pošlete nám jméno, příjmení a věk na klubovou adresu: info@shotokan.cz a my Vás zaregistrujeme a pošleme potvrzovací email. Děkujeme

Vstup do haly bude povolen jen tomu, kdo bude zaregistrován a převodem na konto klubu zaplatil poplatek!!!


Process of registration:
1. Open the initial page on https://shotokan-events.homecomp.cz
2. Switch a web language to English (using a flag picture in the top right corner).
3. Click to "REGISTER HERE" link
4. Log in by email and password
- if user is not registered yet, press "register here"
- fill user data
- press "Register" button
5. Choose if user wants to register himself/herself or someone else
6. Fill the form, do not forget to select "Country" field
7. Press "Register" button

If you can’t register youself, send name, surname and age on the club’s e-mail adress: info@shotokan.cz, we will register you and send you confirmation e-mail. Thanks

Entry to the hall will be allowed only to those who will be registered and paid a fee to the club account!!!

Nahoru