Publikováno: 13-01-2015
Autor: Zbyšek Petržílek

Historie SK Shotokan Neratovice

Stejně jako celá existence klubu, tak i jeho začátky jsou naprosto neoddělitelně spjaty s osobou senseie Zbyška Petržílka 4. Dan JKA WF, mezinárodního instruktora J.K.A WF.

Jeho první kontakt s cestou karate (karatedo) se odehrál na základě seznámení s J. Zeithamlem, se kterým začal praktikovat karate na konci prázdnin 1987, v tělocvičně tehdejší 1. ZŠ (dnešní GFP).V roce 1989 na trénincích karate v Mělníku se seznámil s Janem Peckou a během příštího roku se rozhodli založit oddíl karate pod patronací TJ Spolana ZRTV v Neratovicích. Tak byl v listopadu roku 1990 položen základní kámen dnes jednoho z nejúspěšnějších klubů J.K.A v ČR. V roce 1991 J. Pecka z profesionálních důvodů odchází a zakládá svou soukromou školu karate.

SK vedou starší členové, a na první vyhlášený nábor se přihlásilo neuvěřitelných 180 zájemců o toto bojové umění. Vedení klubu má malé zkušenosti a teprve hledá svou správnou cestu. Na zkouškách v Praze vedení klubu oslovilo zkušebního komisaře, a tak se po krátké době stává trenérem A týmu je V. Viglaský (2. Dan) skutečný bojovník srdcem, skvělý učitel a technik. Považuje karate za bojové umění s důležitým psychickým aspektem. Věří, že stejně jako fyzickou stranu jedince je potřeba rozvíjet i psychiku. S jeho názory se naprosto ztotožní vedení SK a dlouhá cesta poznávání, pokory a práce je vytýčena. V roce 1993 se výuka přesouvá na 3. ZŠ 28.října. Po odjezdu V. Viglaského zpět na Slovensko, se objeví opět potřeba zkušenějšího trenéra. Na vedení svazu se seznamuje Z. Petržílek s Karlem Strnadem (v té době 5. Danem). Na jeho pozvání vybraní členové A týmu začínají dojíždět na tréninky do Prahy. Na doporučení vedení svazu je založeno občanské sdružení, a je přijat název SK Karate Shotokan Neratovice. Se žádostí o přijetí přicházejí někteří členové (Brejcha, Křížek a další), soukromé školy J. Pecky, který z časových důvodů výuku ruší. Oddíl má v této době již cca 50 stále cvičících členů. Poznatky od V. Viglaského a K. Strnada přinášejí ovoce, klub se stává stabilnější, výuka kvalitnější. Prvních významnější výsledky na soutěžích ČsKe. Jsou organizována první jarní a podzimní soustředění. V roce 1993 se Z. Petržílek se účastní prvního semináře se shihanem H. Ochi v ČR, a tím je položen základ dalšího směru vývoje SK.

Historie i dnešní orientace klubu je velmi úzce spjatá se svazem JKA ČR (Japan Karate Association). Japonský velvyslanec karate pro SRN pan H.Ochi v roce 1994 podepisuje smlouvu s reprezentací ČR svazu ČSKe a zároveň pořádá semináře pro ostatní zájemce. Brzy však začíná docházet k neshodám, neboť H. Ochimu (trojnásobnému mistru Japonska v kombinaci kata-kumite), se nedostává zaslouženého respektu a to vede k rozvázání smlouvy s ČSKe. Dlouholetá snaha o získání japonského instruktora pro ČR je zmařena.

Tímto krokem se v podstatě karate v ČR rozděluje do dvou větví. Styl prezentovaný ČSKe stále více ztrácí podobu bojového umění s orientací pouze na sportovní stránku, a koncem 90. let vystupuje s myšlenkou zařazení karate jako olympijského sportu. Pro lepší orientaci diváka se zde výrazně mění pravidla, zavádějí se silné barevné chrániče, různé styly karate soutěží dohromady, kime už není základem shotokan ryu, a tak se ze soutěží kata se stává show. Tím se naprosto odklání od tradiční podoby.

Některé osobnosti českého karate vedené K. Strnadem respektují v H. Ochim velkého mistra a chtějí se zdokonalovat i znovu učit pod jeho vedením. Zakládají tedy na jeho podnět Japonskou asociaci karate v ČR, která je oficiálně přijata do světové organizace JKA WF. Tímto krokem se stává svaz J.K.A ČR jediným právoplatným garantem stylu Shotokan v ČR!Jejím předsedou se stává K. Strnad. Zakládajícím členem JKA ČR je také SK Shotokan Neratovice. Šéf instruktorem JKA ČR se stává H. Ochi, přímý žák zakladatele JKA M.Nakayami, jehož učitelem byl G. Funakoshi, reformátor a propagátor karate. JKA tak přímo pokračuje ve cvičení tradičních forem karate - kihon, kata, kumite a snaží se zachovávat a předávat pravou podobu bojových umění a jejich duševní podstatu s napojením na japonskou kulturu a historii.

Od roku 1993 se členové SK prezentují na soutěžích ČSKe a již od počátku mají velmi slušné výsledky na pražských přeborech, a potom postupně i na národních pohárech a mistrovstvích ČR. Časem se však SK Shotokan Neratovice obrací více k JKA, protože Z. Petržílek (od roku 1993 hlavní trenér SK, intuitivně tíhne k tradiční formě bojového umění.A tak se v roce 1996 SK zúčastní posledních soutěží ČSKe, a od té doby soutěží pouze v JKA, a ve svazu Shikon-Budokai, který je členem světové asociace WKC, a kde je garantem stylu Shotokan ryu shihan H. Ochi. Členové A týmu se pravidelně účastní tuzemských a zahraničních seminářů s H. Ochim a dalšími významnými mistry z JKA, a také vrcholných soutěží tzn. MČR, ME a MS.

V roce 1996 je Linda Kasíková jako první člen SK zařazena do národní reprezentace, a podílí se na zisku první evropské medaile. Na ME WKC v Bratislavě složil Z. Petržílek zkoušku na mezinárodního rozhodčího WKC.

V roce 1998 tři členové A teamu na schůzi členské základny iniciují odvolání předsedy klubu. Jako v jiných případech, i zde se jedná hlavně o peníze a o postavení. Lidé kteří trénují přípravku a B tým, chtějí mít větší profit z členských příspěvků, i přesto že dostávají 2.000 měsíčně na ruku za dva tréninky týdně, a bez paragonu! A nemají žádnou zodpovědnost. Dojo je toho, kdo je založil, toho kdo má zodpovědnost, toho kdo dělá maximum pro zvýšení výkonnostní úrovně, a vytváří (i za cenu ztráty soukromí) lepší podmínky pro členskou základnu! Na základě hlasování jsou pro chování neslučitelné s etikou karate do vyloučeni! S nimi odchází malá skupina dalších, a zakládá pod hlavičkou DDM kroužek karate.

Ti, kteří dosud stáli za dobrými výsledky SK, „a respektují Z. Petržílka jako trenéra který někam vede“ zůstávají, a stávají se základem reprezentace klubu, V srpnu reprezentuje sedm členů klubu úspěšně - (tři umístění v šestnáctce, D. Voráček v kategorii 14-15 let dokonce porazil Japonce na kata). ČR na MS J.K.A v Paříži. V letech 1997-1999 je SK třikrát za sebou oficiálně vyhlášen nejúspěšnějším klubem JKA ČR. V letech 1996 a 2000 je druhým nejúspěšnějším. V roce 2001 je sice druhým, ale získává prvenství v počtu titulů na MČR.

V listopadu 1998 a v dubnu 1999 SK Shotokan za pomoci přátel s velkým úspěchem organizuje a zabezpečuje mistrovství Evropy ESKA v Nymburce (Z. Petržílek zde skládá další zkoušku na mezinárodního rozhodčího ESKA/WSKA), a mistrovství Evropy JKA v Praze.

Od roku 1991 se konají jarní a podzimní soustředění.V roce 1995 je pořádáno první velké letní soustředění ve Sloupu v Čechách, následují Mařenice 96, Šlovice 97, Černá Hora 98, Sloup v Čechách 1999 a 2000, Jizbice 2001. Letních soustředění 2000 a 2001 se účastní 120 členů a přátel SK. Od roku 2002 jezdí SK do RS Oáza ve Sloupu v Čechách. Od roku 2010 do RS Poslův Mlýn na kraji Doks.

V roce 2000 se otevírá výuka širší veřejnosti, je založen oddíl pro starší cvičence (KPD), dojíždějí cvičit i další lidé z Prahy a okolí. Členská základna je stabilně sto třicet cvičících členů. Je založen oddíl pro starší cvičence. SK se stává známým mezi příznivci karate v republice, jsou zakládány sesterské oddíly v Líbeznících, 2004 v Praze Hloubětíně a roce 2006 i v Praze Satalicích a v Byšicích.V roce 2005 slaví klub patnácté výročí svého založení, kterým začal rozvoj a propagace karate v Neratovicích.

V letech 2000 – 2006 vybojovali členové SK mnoho významných výsledků, titulů mistrů a vicemistrů České Republiky, a Evropy v kategoriích žák, dorost, junior i senior, a na MS další výrazná umístění. Od roku 2001 se SK drží stále mezi třemi nejúspěšnějšími kluby svazu JKA ČR.V roce 2006 skládá Z. Petržílek před japonskou komisí na ME v Kostnici zkoušku na mezinárodního instruktora JKA WF třídy D, a také zkoušku na vyšší třídu mezinárodního rozhodčího JKA WF.

V současné době má klub zaregistrovaných přes 160 členů všech věkových kategorií. Soustřeďuje se na předávání zkušeností získaných od japonských mistrů, a důraz je kladen na všestranný rozvoj dětí a mládeže. Pro potřebu širší veřejnosti byli v Neratovicích a v Praze Hloubětíně otevřeny oddíly sportovních přípravek, kam dochází velký počet dětí. K zajištění co možná nejlepší přípravy a podmínek těm členům SK, kteří jsou v národní reprezentaci ČR, a poskytnutí co nejlepších podmínek těm členům, kteří se chtějí vzdělávat, bylo v roce 2006 otevřeno „malé dojo“, které slouží dětem, mládeži a starším cvičencům k praktikování a zdokonalování karate. Součástí doja je i fitness, kam chodí cvičit přátelé SK, a užší veřejnost. Cvičební prostor používají i jiné aktivity např. zenové meditace, tai-chi, jóga, kraw maga, MMA, atd.

Od roku 2010 je Sk Shotokan jedničkou v J.K.A ČR ve výchově a výkonnosti mládeže, a má v národním týmu největší zastoupení spektrem věkových kategorií. Hlavní instruktor klubu je jmenován asistentem reprezentačního trenéra. Za celou dobu existence klubu vybojovali členové klubu přes 200 titulů mistrů ČR kata i kumite. Na ME JKA, ESKA vybojovali 23 titulů mistrů Evropy, 34 stříbrných a 56 bronzových medailí. Na MS J.K.A nebo WESKA, vybojovali celkem 5 bronzových medailí, tři pátá místa, dvě osmá místa, a sedm umístění v první šestnáctce MS.SK Shotokan se nezaměřuje jen na rozvoj a soutěže a propagaci karate. Pro své členy organizuje oblíbené a početné klubové turnaje (mikulášský a jarní Children Cup),čarodějnice, dětské dny, turnaje rodinných týmů, přátelská posezení s kytarami, soustředění a výlety.

Během uplynulých let prošlo SK mnoho lidí, a mnoho lidí také kvůli rozdílným názorům SK opustilo. Na druhé straně se v průběhu let vytvořili pevné přátelské vztahy mezi těmi, kteří zůstali a pochopili, že karate je celoživotní práce založená na úsilí, pokoře, respektu a etice. Zbyšek Petržílek

Neratovice jaro 2007 (aktualizováno Prosinec 2014)

Nahoru