Publikováno: 26-08-2008
Autor: Zbyšek Petržílek

Letní soustředění - tábor SK Shotokan

Sloup v Čechách 2008

Prázdniny a dvanáct dní soustředění utekly jako voda a je čas na hodnocení…

Jako každým rokem jsme vsadili na letitý, osvědčený model táborové hry ve které byli „účastníci zájezdu“ rozděleni podle věku do klanů. Ty měli jména identická se jmény klanů ve středověkém Nipponu, a stejně jako v minulosti mezi sebou sváděli nelítostné boje. V starém Japonsku byl nejvyšším vůdcem velkých klanů kníže (daimijó). Do letošních nelehkých úloh velitelů byli vybráni nadějní mladí muži oplývající inteligencí, silou a nezničitelnou energií ? Dáda Urban, Michael Drahoš, Lukáš Špírek, Martin Štěpka a Martin Mazánek. Jejich úkolem bylo klan sjednotit a po celou dobu ho vést a motivovat ke konečnému vítězství.

Všichni daimijóvé se svými klany dali do her maximum, a vytvořili výborným přístupem skvělou a „vyhecovanou“ atmosféru soutěží. Systém hry, stejně jako hry samotné vytvořil kolektiv vedoucích, a instruktorů, „ z nichž někteří měli za úkol určité činnosti ve hrách sabotovat“ tkzv. (škodiči). Klany proto ve všech případech musely mít neustálý (zanchin) protože nikdy nevěděly co tyto poťouchlíky opět napadne.

Samostatnou kapitolou byli tréninky,některým se zdály příliš tvrdé, někteří se na závěr vyslovili že chtěli přidat. Áčko cvičilo intenzivně třikrát denně, a po trénincích bylo na nich vidět že toho mají opravdu dost. Skupina B a C, která cvičila dvakrát denně byla spojena a s jejich nasazením a přístupem mohu být jen spokojen. Skupiny nejmenší dětí D a E byli spojeni na výuku základů, s důrazem na postoje,výuku nových kata a kumite. Velmi „oblíbené“ bylo běhání na čas. Musím ale pochválit všechny malé hady z posledně jmenované skupiny D a E, protože někteří se za dobu pobytu zlepšili na stejném úseku až o několik minut. Velmi se nám osvědčil pronajatý „párty stan“ s plochou 150 metrů čtverečních, ve kterém se nejen praktikovala výuka karatedo, ale sloužil i jako klubovna na hry, kinosál při oblíbeném večerním promítání filmů, společenská místnost na diskotéky apod. Příští rok bude ještě o pět metrů delší a lépe vybavený.

V předposlední den soustředění byli zkoušky na STV JKA a znovu musím opakovat, byl jsem maximálně spokojen s přístupem a nasazením všech od žlutých pásů až po hnědé. Všichni kteří byli na zkoušku připuštěni, uspěli. Odpoledne proběhla závěrečná velká bojová hra, a večer u ohně bylo vyhlášení celkového pořadí klanů, výsledky dopoledních zkoušek a rozdány odměny.

Na závěr chci poděkovat všem vedoucím, Markétě Plockové, Jirkovi Sirkovi, Jitce a Petru Mišnerům, Petře Mužíkové, Kačce Syrové, Janě Cikánkové a paní doktorce Helče Benešové, za to, jak se o děti vzorně starali a vymýšleli pro ně hry a pomohli vytvořit jedno z nejlepších soustředění SK. Poděkování patří také „škodičům“ Markétě Brožové, Romanu Hlaváčovi, Jakubu Novotnému, Milanu Šperlovi, Janu Hurdálkovi, ale také instruktorům JKA kteří se podíleli na výuce, Dominikovi Voráčkovi, Jiřímu Míkovi, Michaele Haové a Josefu Voráčkovi, kteří si stejně jako vedoucí vzali dovolenou a ve svém volnu přijeli předat své mezinárodní a reprezentační zkušenosti.

Soustředění se účastnilo celkem 142 karatistů ze všech tří klubů SK Shotokan.

Co říci na závěr? Už teď setěšíme na podzimní soustředění ve Starých Splavech!

Související

Nahoru