Publikováno: 06-04-2008
Autor: Zbyšek Petržílek

Sportovní klub Shotokan ryu Sokolov pořádá s pověřením Českého svazu karate JKA

Národní pohár karate JKA mládež 1. kolo

Datum:
12. dubna 2008
Místo konání:
Sportovní hala IŠTE Sokolov (vedle autobusového nádraží)
Věkové kategorie:
mladší žáci – žákyně, starší žáci - žákyně
Program:
8,30 – 9,00 prezentace
9,30 zahájení soutěže
Hlavní rozhodčí:
deleguje komise rozhodčích
Rozhodčí:
deleguje Český svaz karate JKA, soutěží se dle soutěžního řádu JKA
Hlavní pořadatel:
Jiří Královec
Lékař:
zajišťuje pořadatel
Startovné:
jednotlivci Kč 170,-- (kata team Kč 170,--)
Přihlášky:
do 10.dubna 2008 na 315683324@iol.cz
Informace:
Jiří Blažek, tel. 603239926

Schváleno vedoucím komise soutěží Josefem Voráčkem

Nahoru