Publikováno: 01-03-2007
Autor: Zbyšek Petržílek

Historie Sk Shotokan Neratovice

Stejně jako celá existence klubu, tak i jeho začátky jsou naprosto neoddělitelně spjaty s osobou senseie Zbyška Petržílka 3. Dan JKA WF hlavního trenéra a předsedy SK.

Jeho první kontakt s cestou karate (karatedo) se odehrál na základě seznámení s J. Zeithamlem, se kterým začal praktikovat karate na jaře 1988, v tělocvičně tehdejší 1. ZŠ (dnešní GFP).

V roce 1989 na trénincích karate v Mělníku se seznámil s Janem Peckou a během příštího roku se rozhodli založit oddíl karate pod patronací TJ Spolana ZRTV v Neratovicích. Tak byl v listopadu roku 1990 položen základní kámen dnes jednoho z nejúspěšnějších klubů v ČR. V roce 1991 J. Pecka z profesionálních důvodů odchází a zakládá svou soukromou školu karate.

SK vedou starší zkušenější členové a na první vyhlášený nábor se přihlásilo neuvěřitelných 180 zájemců o toto bojové umění. Vedení klubu má malé zkušenosti a teprve hledá svou správnou cestu. Na zkouškách v Praze vedení klubu oslovilo zkušebního komisaře, a tak se po krátké době stává trenérem A týmu je V. Viglaský (2. Dan) skutečný bojovník srdcem, skvělý učitel a technik. Považuje karate za bojové umění s důležitým psychickým aspektem. Věří, že stejně jako fyzickou stranu jedince je potřeba rozvíjet i psychiku. S jeho názory se naprosto ztotožní vedení SK a dlouhá cesta poznávání, pokory a práce je vytýčena. V roce 1993 se výuka přesouvá na 3. ZŠ 28.října. Po odjezdu V. Viglaského zpět na Slovensko, se objeví opět potřeba zkušenějšího trenéra. Na vedení svazu se seznamuje Z. Petržílek s Karlem Strnadem (v té době 5. Danem). Na jeho pozvání vybraní členové A týmu začínají dojíždět na tréninky do Prahy. Na doporučení vedení svazu je založeno občanské sdružení, a je přijat název SK Karate Shotokan Neratovice. Se žádostí o přijetí přicházejí někteří členové soukromé školy J. Pecky, který z časových důvodů výuku ruší. Oddíl má v této době již cca 50 stále cvičících členů. Poznatky od V. Viglaského a K. Strnada přinášejí ovoce, klub se stává stabilnější, výuka kvalitnější. Prvních významnější výsledky na soutěžích ČSKe. Jsou organizována jarní a podzimní soustředění. V roce 1993 se Z. Petržílek se účastní prvního semináře se shihanem H. Ochi v ČR, a tím je položen základ dalšího směru vývoje SK.

Historie i dnešní orientace klubu je velmi úzce spjatá se svazem JKA ČR (Japan Karate Association). Japonský velvyslanec karate pro SRN pan H.Ochi v roce 1994 podepisuje smlouvu s reprezentací ČR svazu ČSKe a zároveň pořádá semináře pro ostatní zájemce. Brzy však začíná docházet k neshodám, neboť H. Ochimu (čtyřnásobnému mistru Japonska v kombinaci kata-kumite), se nedostává zaslouženého respektu a to vede k rozvázání smlouvy s ČSKe. Dlouholetá snaha o získání japonského instruktora pro ČR je zmařena.

Některé osobnosti českého karate vedené K. Strnadem respektují v H. Ochim velkého mistra a chtějí se zdokonalovat i znovu učit pod jeho vedením. Zakládají tedy na jeho podnět Japonskou asociaci karate v ČR, která je oficiálně přijata do světové organizace JKA WF. Jejím předsedou se stává K. Strnad. Zakládajícím členem JKA ČR je také SK Shotokan Neratovice. Šéf instruktorem JKA ČR se stává H. Ochi, přímý žák zakladatele JKA M.Nakayami, jehož učitelem byl G. Funakoshi, otec, reformátor a propagátor karate. JKA tak přímo pokračuje ve cvičení tradičních forem karate - kihon, kata, kumite a snaží se zachovávat a předávat pravou podobu bojových umění a jejich duševní podstatu s napojením na japonskou kulturu a historii.

Tímto krokem se v podstatě karate v ČR rozděluje do dvou větví. Styl prezentovaný ČSKe stále více ztrácí podobu bojového umění a orientuje se pouze na sportovní stránku a koncem 90. let vystupuje s myšlenkou zařazení karate jako olympijského sportu. Pro lepší orientaci diváka se výrazně mění pravidla, zavádějí se silné barevné chrániče, různé styly karate soutěží dohromady, kime už není základem shotokan ryu, a tak se ze soutěží kata se stává show. Tím se naprosto odklání od tradiční podoby.

Od roku 1993 se členové SK prezentují na soutěžích ČSKe a již od počátku mají velmi slušné výsledky na pražských přeborech, a potom postupně i na národních pohárech a mistrovstvích ČR. Časem se však SK Shotokan Neratovice obrací více k JKA, protože Z. Petržílek (od roku 1993 hlavní trenér SK, intuitivně tíhne k tradiční formě bojového umění. A tak se v roce 1996 SK zúčastní posledních soutěží ČSKe, a od té doby soutěží pouze v JKA a ve svazu Shikon-Budokai, který je členem světové asociace WKC a kde je garantem stylu Shotokan ryu shihan H. Ochi. Členové A týmu se pravidelně účastní tuzemských a zahraničních seminářů s H. Ochim a dalšími významnými mistry z JKA, a také vrcholných soutěží tzn. MČR, ME a MS.

V roce 1996 je Linda Kasíková jako první člen SK zařazena do národní reprezentace a podílí se na zisku první evropské medaile. Na ME WKC v Bratislavě složil Z. Petržílek zkoušku na mezinárodního rozhodčího WKC.

V roce 1998 dva členové A teamu jsou pro chování neslučitelné s etikou Karatedo vyloučeni! S nimi odchází malá skupina dalších členů.

Ti, kteří stáli za výsledky SK, zůstávají a stávají se základem reprezentace klubu. Sedm členů SK Shotokan úspěšně reprezentuje ČR na MS JKA ve Francii.V letech 1997-1999 je SK třikrát za sebou oficiálně vyhlášen nejúspěšnějším klubem JKA ČR. V letech 1996 a 2000 je druhým nejúspěšnějším. V roce 2001 je sice druhým, ale získává prvenství v počtu titulů na MČR.

V listopadu 1998 a v dubnu 1999 SK Shotokan za pomoci přátel s velkým úspěchem organizuje a zabezpečuje mistrovství Evropy ESKA v Nymburce (Z. Petržílek zde skládá zkoušku na mezinárodního rozhodčího ESKA/WSKA) a mistrovství Evropy JKA v Praze. V roce 2001 zajišťuje veškeré vybavení a má na starosti chod panelů na zápasištích při pořádání mistrovství světa WSKA v Praze.

Od roku 1991 se konají jarní a podzimní soustředění.V roce 1995 je pořádáno první velké letní soustředění ve Sloupu v Čechách, následují Mařenice 96, Šlovice 97, Černá Hora 98, Sloup v Čechách 1999 a 2000, Jizbice 2001. Letních soustředění 2000 a 2001 se účastní 120 členů a přátel SK. Od roku 2002 jezdí SK do RS Oáza ve Sloupu v Čechách.

V roce 2000 se otevírá výuka širší veřejnosti, je založen oddíl pro starší cvičence, dojíždějí cvičit i další lidé z Prahy a okolí. Členská základna je stabilně sto třicet cvičících členů. Je založen oddíl pro starší cvičence. SK se stává známým mezi příznivci karate v republice, jsou zakládány sesterské oddíly v Líbeznících, 2003 v Praze Hloubětíně a roce 2006 i v Praze Satalicích a v Byšicích. V roce 2001 je pro nabídku aktivit širší veřejnosti založen oddíl tae-ba a aerobiku.Tím vzroste členská základna na téměř 400 členů SK. V roce 2005 slaví klub patnácté výročí svého založení, kterým začala propagace a rozvoj karate v Neratovicích.

V letech 2000 – 2006 vybojovali odchovanci SK, členové národního týmu ČR mnoho významných výsledků, titulů mistrů a vicemistrů České Republiky a Evropy v kategoriích žák, dorost, junior i senior a na MS další výrazná umístění. Od roku 2001 se SK drží stále mezi třemi nejúspěšnějšími kluby svazu JKA ČR.V roce 2006 skládá Z. Petržílek 3. Dan JKA WF před japonskou komisí na ME v Kostnici zkoušku na mezinárodního instruktora JKA WF třídy D, a také zkoušku na vyšší třídu mezinárodního rozhodčího JKA WF.

V současné době má klub zaregistrovaných přes 400 členů všech věkových kategorií. Soustřeďuje se na další předávání získaných zkušeností od japonských mistrů, a důraz je kladen na všestranný rozvoj dětí a mládeže. Pro potřebu širší veřejnosti byli v Neratovicích a v Praza Hloubětíně otevřeny oddíly sportovních přípravek, kam dochází velký počet dětí a to i předškolního věku. K poskytnutí co nejlepších podmínek těm členům, kteří se chtějí vzdělávat, bylo v loňském roce otevřeno malé dojo, které slouží dětem, mládeži a starším cvičencům k praktikování a zdokonalování karatedo. A také k zajištění co možná nejlepší přípravy a podmínek těm členům SK, kteří jsou v národní reprezentaci ČR. Součástí doja je i fitness, kam chodÍ přátelé SK a užší veřejnost. Cvičební prostor se používá i na jiné aktivity např. zenové meditace, tai-chi atd.

SK Shotokan se nezaměřuje jen na rozvoj a soutěže a propagaci karate. Pro své členy organizuje oblíbené a početné klubové turnaje (mikulášský, jarní a Naděje),čarodějnice, dětské dny, turnaje rodinných týmů, přátelská posezení s kytarami, soustředění a výlety.

Během uplynulých let prošlo SK mnoho lidí, a mnoho lidí kvůli rozdílným názorům SK opustilo. Na druhé straně se dnes, v průběhu let vytvořili pevné přátelské vztahy mezi těmi, kteří zůstali a pochopili, že karate je celoživotní práce založená na úsilí, pokoře respektu a etice.

Nahoru