Publikováno: 25-01-2002
Autor: Jana Nováková

KDO JSME A KAM JDEME

MOTTO:
Co je vám platná silná technika, když nemáte žádnou filosofii?
Gichin Funakoshi

Sportovní klub karate Shotokan Neratovice byl založen v roce 1990 a během desetiletého trvání se svými úspěchy zapsal do povědomí občanů města Neratovic a stal se známým a uznávaným ve světě českého karate.

Klub se orientuje na tradiční formu japonského karate jako bojového umění, s přihlédnutím k filosofickým i psychickým aspektům. Cvičebním stylem je styl Shotokan, který pochází od Mistra Gichina Funakoshiho, zakladatele moderního karate. Slovo Shotokan bylo Funakoshiho pseudonymem pro poezii a znamená „zvuk větru vanoucího piniemi“.

Vnitřní organizace klubu je založena na rozdělení členů podle věku a výkonnosti do čtyř oddílů: nábor, oddíl A, oddíl B a nově založený oddíl seniorů. V současné době je 223 registrovaných, z toho téměř 150 pravidelně cvičících členů, převážně z řad dětí a mládeže. Hlavním trenérem a vůbec hlavou a zakladatelem klubu je Zbyšek Petržílek. S trénováním vypomáhají rovněž někteří členové s vyššími technickými stupni, například Linda Kasíková, Jiří Míka, Tomáš Novák a Michal Elis.

SK Karate Shotokan se nezabývá pouze karatem. V průběhu jeho trvání se kolem něj vytvořil velký okruh přátel a spřízněných duší, které pomáhají s organizací dětských dnů, oslav čarodějnic a Silvestra, jarních a mikulášských závodů (klubových přeborů) nejmenších členů, florbalových turnajů, večerních posezení s kytarou a velikonočních, letních a podzimních soustředění. Ani na nich se děti nevěnují jenom karate, ale také různým soutěžím a sportovním kláním, pořádají se táboráky, diskotéky a výlety.

Nahoru